Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Altoma HB s.r.o., se sídlem Na Ostrově 28, IČ: 03677516, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34583 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala Vaše osobní údaje.
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné pracovat za účelem vytvoření cenové nabídky, realizace celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@altomahb.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 • Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je Altoma HB s.r.o., Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod. Pověřená osoba zpracování je Iva Sedláková, DiS.
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět (Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce – podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele; např. archivace z účetního hlediska)
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).