Garážová sekční vrata

Vrata podle vašeho přání ve značkové kvalitě Hörmann

Elegantní automatická sekční vrata se otvírají svisle nahoru. Tak získáte více místa v garáži a před garáží a máte celý průjezd volný.

Tvar garážového otvoru nehraje žádnou roli. Ať je obdélníkový, zkosený, nebo je to kruhový oblouk či výseč – sekční vrata se vejdou vždy.

Dobré důvody pro sekční garážová vrata Hörmann

Stejné rozestupy drážek a neviditelné přechody lamel u vrat s drážkou

Garážová vrata Hörmann se vyznačují přesně rovnoměrným rozdělením drážek. Lamely jsou tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat prakticky nejsou vidět.

Na přání dostanete i praktické vedlejší dveře se vzhledově stejným vyrovnáním drážek jako sekční garážová vrata.

Patka zárubně

Z umělé hmoty o výšce 4 cm, odolná proti dlouhodobé vlhkosti, křehnutí a chrání vrat dlouhodobě před možnou korozí a na rozdíl od konkurenčních řešení i při nahromadění mokra. Patka zárubně zcela obemkne zárubeň v místě ohrožení korozí, jen to je účinná dlouhodobá ochrana. Spolu s podlahovým těsněním vrat tvoří patka zárubně i vzhledově zdařilé zakončení.

Těsnění po celém obvodu

Trvale elastická těsnění odolná proti povětrnostním vlivům na všech čtyřech stranách zadrží vítr, déšť a sníh venku. Kvalitní střední těsnění mezi lamelami vrat u dvoustěnných vrat zajišťují lepší těsnost. Podlahové těsnění vyrovnává díky velkoryse dimenzované profilované hadici podlahového těsnění i menší nerovnosti. Volitelná podlahová těsnění s větracími štěrbinami nebo větrací mříží v lamele vrat zajišťují dostatečné větrání.

Tepelné dělení zárubně a tělesa stavby

Vždy, když je garáž součástí domu, doporučujeme dobře tepelně izolovaná garážová vrata. S připojením zárubně Hörmann ThermoFrame ještě zlepšíte už i tak dobré izolační vlastnosti vrat LPU. Černý umělohmotný profil, který se jednoduše namontuje společně se zárubní vrat, zajišťuje tepelné oddělení zárubně od zdiva a zlepšuje tepelnou izolaci až o 15 % (u LPU o velikosti 5000x2125mm). Volitelné připojení zárubně ThermoFrame dostanete pro všechna sekční vrata Hörmann.

Integrované dveře bez vysokého prahu

Pro snadný průchod osob do garáže doporučujeme integrované dveře. Tak může z garáže vyzvednout jízdní kola nebo zahradní stroje, aniž byste otvírali vrata. Práh z ušlechtilé oceli je uprostřed jen 10 mm
a na okrajích jen 5 mm vysoký. To usnadňuje přejíždění a zmenšuje riziko klopýtnutí.

Bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení

Nezvaní hosté mají u sekčních vrat Hörmann na pohon sotva nějakou šanci. Jsou-li garážová vrata zavřena, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto uzamknutí vrat funguje čistě mechanicky, a proto zůstává na rozdíl od konkurenčních pohonů účinné i při výpadku elektřiny.

Moderní dálkové ovládání pro pohony garážových vrat a vjezdových bran

Dvousměrné a mimořádně bezpečně zašifrované dálkové ovládání BiSecur představuje nejmodernější techniku kódování ke komfortní a bezpečné obsluze garážových vrat, vjezdových bran, osvětlení a k dalším funkcím.

Pohodlně a bezpečně

Už nikdy nemusíte při větru a nečasu vycházet před dveře, abyste se podívali, zda jsou zavřena vrata. Jediným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači HS 5 BS poznáte podle barvy LED, zda jsou vaše garážová vrata zavřená. Na přání vrata dalším stisknutím tlačítka* zavřete.

Brána BiSecur a aplikace pro chytrý telefon – NOVINKA

Pomocí této aplikace můžete ve spojení s bránou Hörmann BiSecur ovládat pohony garážových vrat a vjezdových bran Hörmann, domovní dveře Hörmann** a další zařízení pohodlně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

* Při obsluze bez přímého dohledu na vrata je nutná přídavná světelná závora.
** Se speciální výbavou.